• Document: ASANSÖR TRAFİK HESABI
  • Size: 1.58 MB
  • Uploaded: 2018-12-05 20:36:05
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ASANSÖR TRAFİK HESABI 1. GİRİŞ Her binanın fonksiyonuna göre değişen insan ve yüklerin hareketliliği kullanılacak transport sisteminin seçimini ve maliyeti etkilemektedir. Aynı kullanım fonksiyonu olan binalarda katlararası mesafenin değişik olması, binanın yatay ve dikey yönde ilerlemesi de bu hareketliliği etkilemektedir. Aynı iç zemin alanına sahip ancak yükseklikleri veya inşaat alanı farklı olan binalar ; sirkülasyon elemanları tarafından işgal edilen saha oranı ile asansörler ve diğer mekanik donanımın parasal maliyetlerinde önemli bir değişim gösterirler. Merdivenler, koridorlar ve mekanik sistemlerin dizaynı önemli olmakla beraber, bina kalitesi ilk olarak, meydana gelecek insan sirkülasyonunun analizine bağlıdır. İnsan ve yüklerin bina içinde bir yerden diğer bir yere taşınması sırasında geçen zaman ve hareket halindeki insan ve yüklerin yoğunluğu önemlidir. Binanın kalitesinin incelenmesi, koridorların, merdivenlerin ve düşey transport sistemlerinin düzgün seçilmesi ve dizayn edilmesi anlamına gelmektedir. Bina yüksekliğinin kapalı alanların hareketliliğe oranı ile doğrudan ilişkisi vardır. Hizmet için kullanılan iç mekanların toplam mekana oranının bina yüksekliğine (kat adedine) göre değişimi Tregenza tarafından Şekil 1’de görüldüğü gibi ifade edilmiştir [1]. 60 Hizmet için kullanılan iç mekan 50 40 yüzdesi 30 20 10 0 0 5 10 15 20 kat adedi Şekil 1. Kat adedine göre hizmet için kullanılan alanların toplam alana oranı Zemin alanı oranının bina yüksekliği ile artma eğilimi gösterdiği ve bu örnekle 3 ve 15 kat arasında hemen hemen 2 katına çıkardığı kolaylıkla görülebilir. Binaların yükseklikleri artığında asansörler ve yangın merdivenleri düşey transport için kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bina nüfusu aynı kaldığı halde artan kat adedine göre asansörlere öncelik verilerek merdiven alanları azalmakta ve asansör sayısı da artmaktadır. Dr C Erdem İMRAK imrak@itu.edu.tr MAK540 - Düşey Transport Sistemleri 2. ASANSÖR TRAFİĞİ VE TRAFİK AKIŞ HESABI Hizmet talep eden insanların asansör vasıtasıyla katlar arasındaki ulaşımını düzenleyen kurallar topluluğu olarak tanımlanan asansör trafiğinden, maksimum sayıda insanın, minimum zamanda hedeflenen katlara ulaştırılması beklenmektedir [2]. Binalarda monte edilecek asansör tesislerinin proje ve tesis edilmesinde öncelikle trafik hesabının ve analizinin yapılması bir zorunluluk olarak belirtilmiştir. Asansör Yönetmeliğinde trafik hesabı, “bina şekil ve ihtiyaçlarına göre asansör (kabin) adet, hız, kapasite kumanda ve kullanım şekillerini en ekonomik biçimde tespit eden hesap tarzıdır” şeklinde tanımlanmakta ve hesap sonucu kabin adedi ve kapasitesine uygun asansörlerin binalara tesis edilmesi hükümleri getirilmiştir [2,3]. Asansör trafik akış hesabının temel amacı, insanların katlarda bekleme sürelerini en aza düşürmek ve konfor sağlamaktır. Katta bekleme süreleri, kullanıcının çağrı düğmesine basmasıyla başlar, asansörün bu çağrıya cevap vermesiyle son bulur. Bu süre ne kadar kısa olursa, trafik analizinin o derecede iyi yapılmış, asansörün kapasite ve hızının iyi seçildiğini gösterir. Binanın kullanım amacına göre yolculuk süresinin 60 ila 90 saniye arasında olmasının en konforlu hal olduğunu göstermektedir [4,5]. Asansörün performansını ölçmede iki kriter dikkate alınır: belli bir zaman diliminde taşınan insan sayısıdır; ikincisi ise asansörden hizmet bekleme süresi ile katlararası seyir mesafesidir. Barney tarafından taşınan insan sayısı için ortalama 5 dakika alınması ve yolcular için bekleme süresinin 2 dakika altında olması önerilmiştir [6]. Herhangi sebepten bekleme zamanı artabilir. Asansör kapasitesinin hesabında 5 dakikalık pik trafik akışı ve ulaşma oranı esas alınır. Binada yaşayanların geliş zamanında en yoğun olduğu 5 dakikada, değişik bina tipleri ve karakteristikleri için karşılaştırılabilir bir değerdir [1,2]. 2.1. Asansörlerin Öncelikle Seçimi Bir asansörün performansı, tanımlanan zamanda taşınan yolcu sayısı, yolcuların asansörü beklerken veya katlar asarında giderken geçen mesafe ve zaman ile ifade edilir. Bu kriterler alındığında sistemler olumlu sonuçlar vermektedir. Taşıma kapasit

Recently converted files (publicly available):