• Document: Wellness Recovery Action Plan: WRAP. Werkblad beschrijving interventie
  • Size: 533.34 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 18:04:47
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Wellness Recovery Action Plan: WRAP Werkblad beschrijving interventie Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Kenniscentrum Phrenos en HEE (Trimbos-instituut) Adres Da Costakade 45 Postcode 3521 VS Plaats Utrecht Email dboertien@kcphrenos.nl en mbakel@trimbos.nl Telefoon 030-2931626 en 030-2959289 Website van interventie Referentie Naam auteur Mary Ellen Copeland Titel interventie Wellness Recovery Action Plan - WRAP Databank Plaats, instituut Copeland Center, Philadelphia, US Datum Het Werkblad moet een samenvatting van de beschikbare schriftelijke informatie zijn en geeft informatie over de interventie die van belang is voor de beoordeling van de kwaliteit, effectiviteit en randvoorwaarden van de interventie. Daarnaast is de informatie bedoeld voor bezoekers van de databank(en) van de samenwerkende organisaties. Het Werkblad is een invulformulier, geordend naar onderwerp (doelgroep, doel enzovoort). De onderwerpen volgen de criteria voor beoordeling. Kijk in de handleiding die bij dit werkblad hoort ter ondersteuning bij het invullen van dit werkblad. Dit is een gezamenlijk werkblad van de volgende organisaties: 2 Inhoud Wellness Recovery Action Plan: WRAP ...............................................1 Samenvatting ................................................................................................................................... 4 Uitgebreide beschrijving .................................................................................................................. 5 1. Probleemomschrijving ............................................................................................................. 5 2. Beschrijving interventie ........................................................................................................... 7 3. Onderbouwing........................................................................................................................ 12 4. Uitvoering............................................................................................................................... 14 5. Onderzoek naar praktijkervaringen ....................................................................................... 17 6. Onderzoek naar de effectiviteit .............................................................................................. 18 7. Aangehaalde literatuur........................................................................................................... 21 3 Samenvatting Doelgroep Mensen met langdurige en ernstige psychische aandoeningen, bij wie sprake is van psychische en/of maatschappelijke ontwrichting. WRAP is niet gebonden aan een specifieke diagnose Doel WRAP is een plan voor zelfhulp waarmee mensen met ernstige psychische aandoeningen eigen identiteit, balans en verloren gewaande sociale rollen kunnen hervinden en over de gevolgen van ontwrichtende psychische ervaringen heen kunnen groeien. Zij kunnen ermee ontdekken hoe ze zelf betekenis kunnen geven aan hun ervaringen en hoe zeer dit bijdraagt aan hun herstel. WRAP ondersteunt persoonlijk herstel, emancipatie en het doorbreken van (zelf)stigmatisering. Aanpak WRAP wordt standaard aangeboden in 8 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur. De bijeenkomsten worden geleid door geschoolde WRAP Facilitators. WRAP Facilitators zijn ervaringsdeskundigen. Tijdens de bijeenkomsten maken de deelnemers een begin met hun eigen WRAP plan. Zij kunnen dit thuis verder ontwikkelen. Materiaal Er is een werkmap ontwikkeld voor de deelnemers van een WRAP groep. Zij maken hierin hun eigen WRAP. Er is een Trainingshandboek voor de WRAP Facilitators. Dit Trainingshandboek is een vertaling van het originele WRAP Manual, ontwikkeld door Mary Ellen Copeland. Kenniscentrum Phrenos en HEE (Trimbos-instituut) zijn licentiehouder van de rechten voor de Nederlandse vertaling voor de Benelux. Onderbouwing WRAP sluit aan bij de bestaande ontwikkelingen op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid. Methodische zelfhulp lijkt steeds meer een randvoorwaarde voor herstel en de goede inzet van ervaringsdeskundigheid (Boertien e.a. 2012b). De inzet van ervaringsdeskundigheid bij het krijgen van inzicht in en ontwikkelen van persoonlijke ervaringskennis ondersteunt herstel. WRAP sluit goed aan bij de andere methoden voor zelfhulp zoals ‘Herstellen doe je zelf’ en de HEE-herstelwerkgroepen. WRAP biedt een concreter en omvattender houvast voor zowel persoonlijke herstelprocessen als voor de ervaringsdeskundige inzet. WRAP kan de inrichting van herstelondersteunende zorg ondersteunen omdat de cliënt steeds meer zicht krijgt op zijn eigen herstel en van daaruit leert om, waar nodig, een meer concrete hulpvraag te formuleren. Onderzoek Uit een

Recently converted files (publicly available):