• Document: ALPKAN BİRELMA Ekmek ve Haysiyet Mücadelesi
  • Size: 198.09 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 08:17:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ALPKAN BİRELMA Ekmek ve Haysiyet Mücadelesi ALPKAN BİRELMA 1981 yılında İstanbul’da doğdu. 2001 yılında İstanbul Erkek Li- sesi’nden mezun oldu. 2005 yılında tamamladığı Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’ndeki lisans eğitiminden sonra aynı üniversitedeki Atatürk Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı. Halen aynı enstitüde doktora programına devam etmektedir. Farklı üniversitelerde yaptığı asistanlık ve okutmanlık görevleriyle geçimini sür- dürmektedir. alpkan.birelma@gmail.com İletişim Yayınları 1966 • Araştırma-İnceleme Dizisi 331 ISBN-13: 978-975-05-1434-0 © 2014 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2014, İstanbul EDİTÖR Tanıl Bora DİZİ KAPAK TASARIMI Ümit Kıvanç KAPAK Seda Mit KAPAK FOTOĞRAFI Handenur Pekiner Adıyaman UYGULAMA Hüsnü Abbas DÜZELTİ Remzi Abbas BASKI ve CİLT Sena Ofset · SERTİFİKA NO. 12064 Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi B Blok 6. Kat No. 4NB 7-9-11 Topkapı 34010 İstanbul Tel: 212.613 03 21 İletişim Yayınları · SERTİFİKA NO. 10721 Binbirdirek Meydanı Sokak, İletişim Han 3, Fatih 34122 İstanbul Tel: 212.516 22 60-61-62 • Faks: 212.516 12 58 e-mail: iletisim@iletisim.com.tr • web: www.iletisim.com.tr ALPKAN BİRELMA Ekmek ve Haysiyet Mücadelesi Günümüz Türkiyesi’nde Üç İşçi Hareketinin Etnografisi İçindekiler TEŞEKKÜR.................................................................................................9 BİR İNC İ BÖL ÜM GİRİŞ: MAKSAT VE TEORİ.....................................................................11 Thompson’ın kıymeti...............................................................................14 Thompson’ın eksikleri; Scott, Chakrabarty ve Dirlik’in katkıları..............17 Faillik ve öznellik kavramları...................................................................21 Teorik derdim..........................................................................................23 Neden kolektif işçi mobilizasyonları?......................................................25 Çalışma sosyolojisi literatürü...................................................................27 Toplumsal hareketler literatürü...............................................................30 Toplumsal hareketlerde duygular............................................................35 Yöntem....................................................................................................39 Türkiye’deki emek mücadelesi çalışmaları...............................................40 Bitirirken..................................................................................................45 İKİ NC İ BÖL ÜM MÜCADELELERİN YAPISAL BAĞLAMI..................................................49 Küçük üreticiliğin gerilemesi: İşçileşme ve işsizleşme..............................51 Güvencesizleşme.....................................................................................57 Ücretlerin düşmesi...................................................................................63 Sendikaların ve emek hareketinin düşüşü................................................69 Bitirirken..................................................................................................77 ÜÇÜNC Ü BÖL ÜM ORPAK: MOBİLİZASYONU TÜKETEN SENDİKALAŞMA “BAŞARI”SI.................................................................81 Mobilizasyonun bağlamı..........................................................................85 Fabrikadaki işçi mobilizasyonu mirası.................................................... 85 Fabrikadaki sosyal ilişkiler ve “serbestlik” imkânı.................................. 89 İşçiler arasındaki temel gruplaşmalar ve sosyal sınırlar.......................... 94 Mobilizasyonun oluşumu ve yükselişi....................................................100 2006-2007’deki mobilizasyonun oluşumu............................................ 100 Mobilizasyona katılımda sosyal ağların önemi..................................... 107 İşten atılmalar, eylemler, yürüyüşler ve bir başarı............................... 110 Zafer, güven ve birlik hissiyatı.............................................................. 118 Sendika şube başkanının değişen tutumu ve yükselen eleştirellik......... 122 Mobilizasyonun düşüşü.........................................................................125 İkinci aşama: Sendikadan uzaklaşma ve arayışlar................................. 125 Son aşama: Çıkışsızlık ve sürünceme.................................................... 131 Mobilizasyonun düşmesi sonrasına kuşbakışı....................................... 137 Değerlendirme.......................................................................................143 DÖ RDÜNC Ü BÖL ÜM DALTEK: FABRİKA İŞGALİNDEN SEN

Recently converted files (publicly available):