• Document: SU YAPILARI. Kabartma Yapıları
  • Size: 3.56 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 20:22:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SU YAPILARI 4.Hafta Barajlar •Barajların genel özellikleri ve sınıflandırılması •Barajların projelendirilmesi •Barajların çevresel etkileri Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Kabartma Yapıları –Barajlar; tüm vadiyi kapatan, suyu biriktiren ve akarsu rejimini etkileyen yapılar –Bağlamalar; sadece yatağı kapatan ve suyu kabartan yapılar (savak/regülatör/çevirme yapıları) –Taban eşikleri; yapı tepesi ve gövdesi sürekli su altında kalan yapılar 1 Baraj ile Bağlama Arasındaki Farklar 1. Baraj tüm vadiyi, bağlama yalnızca akarsu yatağını kapatır. 2. Baraj su biriktirmek için, bağlama suyu kabartmak için yapılır. 3. Baraj suyu depo ettiği için akım rejimini düzenler, bağlamanın düzenleyici etkisi ise sınırlıdır. 4. Baraj tepe kotu daima su seviyesi üstündedir, bağlama üzerinden su aşabilir. 5. Baraj genellikle memba bölgesine, bağlama akarsuyun mansap bölgesi de dahil her yerine yapılabilir. 6. Barajlar yıkılırsa felaket olur, bağlama yıkılırsa hasar çok daha azdır. 7. Baraj gövdesi topuk uç noktasında bitmesine karşın, bağlama düşüm yatağını da kapsayarak mansaba doğru devam eder. 8. Barajlar statik etkilere göre, bağlamalar ise hem statik hem dinamik etkilere göre boyutlandırılır 9. Sabit bağlamalarda üzerlerinden su aktığı için hidrolik profil önemlidir, barajlarda ise statik profil kritiktir. 10. Barajlarda kabartma yüksekliği daha büyük olduğundan çevresel etkileri bağlamalara göre daha fazladır. Barajın ana bileşenleri Baraj Gövdesi Baraj Gölü Su Alma Yapısı Dip Savak Dolu Savak Baraj Sitesi (idari bina, atölyeler, lojman, ambar, garaj, vb.) Derivasyon Tesisleri Diğer Tesisler (enerji santralı, içme suyu artıtma tesisleri, balık geçidi vb.) 2 Neden Baraj Yapıyoruz? Su Temini İçme ve kullanma suyu, Sanayi suyu, Sulama suyu Hidroelektrik enerji üretimi Taşkın kontrolü Diğer Akışın düzenlenmesi İç su taşımacılığının geliştirilmesi Rekreasyon Katı madde kontrolü Canlı hayatın korunması Sanayi atıklarının tutulması, Türkiye’de Barajlar http://www.dsi.gov.tr/baraj-arama Çubuk Barajı 1936 Beton ağırlık tipi 25 m gövde yüksekliği İçme suyu ve taşkın önleme 3 Barajların Sınıflandırılması •Büyüklüğüne •Yapılış amacına •Gövde malzemesi türüne •Gövdenin statik projelendirilmesine Büyüklüklerine göre sınıflandırma: ICOLD Uluslarası kriterlerine göre •Büyük barajlar: Kreti ile temeli arasındaki yükseklik 15 m’den fazla olan barajlar; veya 10-15 m arasında olup da kret uzunluğu > 500 m hazne hacmi > 1x106 m3 en büyük taşkın debisi > 1000 m3/s Baraj planlaması ve temeli özel projelendirme gerektirmek özelliklerinden birini taşıyan yapılar büyük baraj olarak adlandırılır •Küçük barajlar (Göletler): Büyük barajlara dışında kalan planlama, proje ve inşaat süreci öngörülebilen yapıları kapsar •Yüksek barajlar: H > 50 m olan barajlar 4 This image cannot currently be display ed. Deriner Barajı Türkiye’nin en yüksek barajı Yıllık enerji üretimi 2 milyar 118 milyon kWh Türkiye’de üretilen hidroelektriğin %6’sı yılda 750.000 kişinin enerji ihtiyacı Yer Artvin Amaç Enerji ve Taşkın Koruma Nehir Çoruh Nehri Gövde dolgu tipi Çift Eğrilikli Beton Kemer Yükseklik 253(temelden) 3 Göl hacmi 1969 hm 2 Göl alanı 26.40 km Yapılış amacına göre sınıflandırma: Tek amaçlı Çok amaçlı 5 Gövde malzemesine göre sınıflandırma: Kagir Baraj Taş ve tuğla Beton Betonarme Öngerilmeli beton Dolgu Baraj Toprak dolgu Kaya dolgu Kagir-Dolgu Baraj Çer

Recently converted files (publicly available):