• Document: Thema 9. Wereldfeesten
  • Size: 7.38 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 14:12:42
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Thema 9 Wereldfeesten Les 1 Wereldfeesten → Waar denk je aan bij het thema feesten? → Noem eens een paar voorbeelden van feesten? • Vandaag ga je luisteren naar een verhaal over vier feesten uit verschillende landen: Chinees nieuwjaar, Koninginnedag, midzomer in Zweden en Onafhankelijksdag in de Verenigde Staten. • Kies 1 van de feesten, hier ga je extra goed naar luisteren en onthouden waarover deze gaat. → Wie kiest Koninginnedag? etc. Na afloop vertel je wat je over dit feest weet. De juf leest het verhaal voor. Houd je vinger bij de tekst. Het nieuwjaar is de eerste dag van het nieuwe jaar, in Nederland is dat 1 januari. Als je helpt met de voorbereidingen dan help je mee om alles van tevoren klaar te maken of te regelen, bijvoorbeeld voor een reis of een feest. Welke voorbereidingen zijn nodig bij een feest? Oudejaarsdag is de laatste dag van het jaar. Welke dag is dat in Nederland? (31 december) Gelukwensen zijn een soort boodschappen dat je anderen veel geluk en blijdschap gunt, bijvoorbeeld voor het nieuwe jaar. Je stuurt bijvoorbeeld een kaart of geeft iemand een zoen of een hand. Op 30 april viert Nederland Koninginnedag. Op Koninginnedag wordt de verjaardag van de vroegere koningin Juliana gevierd. Ook toen zij geen koningin meer was, bleef het feest bestaan. Een festiviteit is een feestelijke gebeurtenis, zoals een concert, een optocht of een braderie. Een bloemenkrans is een soort ronde slinger van bloemen. Je kunt hem bijvoorbeeld op je hoofd zetten of om je nek hangen. Op 4 juli 1776 verklaarde Amerika zich onafhankelijk van Engeland. Dat betekent dat Amerika een zelfstandig land was, dat niet langer aan de Engelse regering hoefde gehoorzamen. Chinees Nieuwjaar valt ongeveer op 1 februari. Met Chinees Nieuwjaar vieren de Chinezen dat het jaar voorbij is en er een nieuw jaar begint. Op welke dag vieren wij Nieuwjaar? Wat doen we op nieuwjaarsdag? Oranjeverenigingen zijn verenigingen die zich bezighouden met allerlei activiteiten rond het koningshuis, bijvoorbeeld op Koninginnedag. De naam Oranje komt van Willem van Oranje. De midzomer is de tijd rond het midden van de zomer, rond 20 juni. In Zweden is midzomer een feest. Het is het feest van het licht. Na de donkere winter zijn de mensen bij dat de zomer er weer is. Waarom zou het juist in Zweden gevierd worden? Daar zijn de dagen in de winter heel kort, dus ze zijn extra blij als het weer langer licht is. Op het midzomerfeest dansen de mensen in Zweden rond de meiboom. Dat is een hoge paal versierd met takken, linten en kleurige linten. Een meiboom is ook een groene tak die op een nieuw gebouw wordt geplaatst als de belangrijke balken zijn neergezet. Op 4 juli vieren de Amerikanen Onafhankelijkheidsdag. Op die dag vieren ze dat Amerika in 1776 onafhankelijk werd van Engeland; het hoorde niet langer bij Engeland. Independence day is in Amerika een nationale feestdag. Dat is een feestdag die in een bepaald land door iedereen wordt gevierd. Hebben wij ook een nationale feestdag? Koninginnedag, bevrijdingsdag. Verwerking: • Presenteer in tweetallen in journaalvorm een van de vier onderdelen van het ankerverhaal. • Je krijgt een paar minuten ter voorbereiding. Reflectie: • Hoe vond je het om het journaal te presenteren? • Was het moeilijk om een feest in die vorm uit te leggen aan de andere kinderen? • Begrepen de anderen waar je het over had? Les 2 Kan het nog harder? • Op 30 april wordt de verjaardag van de vroegere koningin Juliana gevierd in Nederland. Als iemand jarig is, zeggen mensen hoera! om te laten horen dat ze blij zijn. • Maar stel dat er juist iets heel vervelends is gebeurd, je fiets is bijvoorbeeld gestolen. En je zegt chagrijnig: Hoera! Nu mag ik helemaal naar huis lopen. → Wat bedoel je dan? → Ben je dan echt blij dat je mag lopen, of juist niet? Soms zeggen mensen iets anders dan ze eigenlijk bedoelen. Vandaag kijken we naar opmerkingen die meerdere betekenissen kunnen hebben. → Als iemand tegen jou zegt: “wat ben jij stil”. Wat kan hij hier dan mee bedoelen? Misschien vindt hij jou wel echt stil. Maar als jij juist veel lawaai maakt, is de opmerking spottend bedoeld, de ander zegt dan precies het omgekeerde van wat hij eigenlijk bedoelt. Vaak kun je het wel horen aan de toon waarop iemand iets zegt. → Kun je meer van dit soort opmerkingen bedenken die meerdere betekenissen hebben? Nou, leuk hoor! Goed gedaan! → Bedenk een situatie waarin de uitspraak letterlijk bedoeld wordt en waarin iets anders bedoeld wordt. Spreek de zin erbij uit zoals je hem dan zegt. • Een opmerking waarin je iets anders zegt dan je bedoelt kan verschillende betekenissen hebben. Spottend: Wat ben jij slim! Dreigend: Met jou ben ik nog niet uitgepraat! Ongeloof: Het zal wel waar wezen! Reflectie: • Was er bij elke uitspraak een duidelijk verschil tussen de mogelijke betekenissen? • Waren de betekenissen bijvoorbeeld steeds tegenovergesteld? • Hoe weet je of een uitspraak letterl

Recently converted files (publicly available):