• Document: ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI
  • Size: 1.38 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 16:12:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Dök. No: S-EKP BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayfa 1 / 67 ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI HAZIRLAYAN Yürürlük Tarihi: Ocak 2013 ONAYLAYAN HEKK Hemşireleri Revizyon Tarihi: HEKK Başkanı Arzum ÇELİK BEKLEVİÇ Revizyon No: Doç.Dr.Güven ÇELEBİ Yurdagül ALTUNAY Dök. No: S-EKP BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayfa 2 / 67 ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI Bu talimatların hazırlanmasına katkı sağlayan HEKK üyeleri ve Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Güven ÇELEBİ HEKK Başkanı, Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Doç. Dr. Nihal PİŞKİN Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Doç. Dr. Canan KÜLAH Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Hemş. Yurdagül ALTUNAY HEKK Hemşiresi Hemş. Arzum ÇELİK BEKLEVİÇ HEKK Hemşiresi Doç. Dr. Ethem PİŞKİN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Doç. Dr. Mehmet Ali KURÇER Halk Sağlığı AD. Yrd. Doç. Dr. Berrak GÜVEN Tıbbi Biyokimya AD. Ecz. Candan DALKILIÇ Eczacı Hemş. Ayşegül SALCI KELEŞ Hemş.Hizm.Müd.Yrd. HAZIRLAYAN Yürürlük Tarihi: Ocak 2013 ONAYLAYAN HEKK Hemşireleri Revizyon Tarihi: HEKK Başkanı Arzum ÇELİK BEKLEVİÇ Revizyon No: Doç.Dr.Güven ÇELEBİ Yurdagül ALTUNAY Dök. No: S-EKP BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayfa 3 / 67 ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. Enfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışma Talimatı 1 2. Sürveyans Yöntemi ve Kapsamı Talimatı 7 3. Salgın İnceleme Talimatı 8 4. El Hijyeni Talimatı 10 5. Hastane Temizliği Prosedürü 12 6. Dezenfeksiyon-Sterilizasyon Talimatı 16 7. İzolasyon Önlemleri Talimatı 21 8. Tıbbi Atık Yönetimi Prosedürü 25 9. Antibiyotik Kontrolü Talimatı 29 10. Cerrahi Birimlerde Antibiyotik Profilaksi Talimatı 30 11. Cerrahi Alan Enfeksiyonlarından Korunma Talimatı 31 12. Kan Kültürü Alınması Prosedürü 33 13. Damar içi Katater Uygulama Talimatı 34 14. İdrar Kateteri Uygulama ve İdrar Kültürü Alma Talimatı 35 15. Nozokomiyal Pnomoninin Önlenmesi Talimatı 37 16. Ventilatörle İlişkili Pnömoninin Önlenmesi Talimatı 39 17. Çok İlaca Dirençli Bakteri Kontrolü Talimatı 41 18. Yoğun Bakım Ünitelerine Giriş Kuralları Talimatı 42 19. Ameliyathanede Alet Yıkama ve Bakım Talimatı 43 20. Ameliyathanede Kılık-Kıyafet Talimatı 44 21. Acil Serviste Enfeksiyon Kontrolü Talimatı 45 22. Bronkoskopik Aletlerin Dezenfeksiyon Talimatı 47 23. Tüberkülozdan Korunma Talimatı 48 24. Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Hastalarının Bulunduğu Servislerde Enfeksiyon Kontrolü Talimat 49 25. Kanamalı Hastaların Kontrolü Talimatı 50 26. Kan Transfüzyonu Talimatı 52 27. İshalli Hastalarda Enfeksiyon Kontrol Talimatı 53 28. Laboratuarlarda Enfeksiyon Kontrol Talimatı 54 29. Çamaşır Yıkama Talimatı 55 30. Mutfak Sanitasyonu ve Gıdaların Hazırlanması Talimatı 56 31. Morg Temizliği Talimatı 58 32. Oyuncakların Temizliği Talimatı 5

Recently converted files (publicly available):