• Document: Bulanık Mantık Algoritmaları Kullanarak Kaynak Kod Benzerliği Bulma. Source Code Similarity Detection With Using Fuzzy Logic Algorithms
  • Size: 582.1 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 11:01:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Bulanık Mantık Algoritmaları Kullanarak Kaynak Kod Benzerliği Bulma Fatma BOZYİĞİT1, Deniz KILINÇ1, Alp KUT2, Muhammet KAYA1 1 Celal Bayar Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Manisa fatma.bozyigit@cbu.edu.tr,deniz.kilinc@cbu.edu.tr, muhammet.kaya@cbu.edu.tr 2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir alp@cs.deu.edu.tr Özet: Bir programcı tarafından oluşturulmuş bir yazılımın başkaları tarafından intihali yazılım dünyasında birçok alanda istenmeyen durumdur. Bu çalışmada, özellikle eğitim alanında öğrenciler arasında kod paylaşımının önüne geçmek, ders değerlendirirken haksızlıkların oluşmasını engellemek amacı ile öğrenciler tarafından hazırlanmış olan yazılımların içerisinde hangilerinin benzerlik gösterdiği, benzerlik oranlarının ne olduğu gibi soruların cevabının bulunması hedeflenmektedir. Uygulamanın geliştirilmesinde N-gram ve bulanık mantık algoritmaları yaklaşımı esas alınmıştır. Geliştirilen uygulamanın test çalışmaları Celal Bayar Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği öğrencilerinin uygulamaya yönelik ödev dokümanları üzerinden yapılmıştır. Yapılan uygulamanın çıkarmış olduğu sonuçlar, gerçek değerler ile karşılaştırılarak doğruluk oranı hesaplanmıştır. Anahtar Sözcükler: Kaynak kod benzerliği, N-gram, bulanık mantık Source Code Similarity Detection With Using Fuzzy Logic Algorithms Abstract: Plagiarism of a software which is created by a programmer, is the undesirable situation in the many fields of software world. In this study the aim is finding the answers of questions such as; which codes are similar, what similarity ratios are, etc. to prevent the sharing source codes among students and to be fair while evaluating grades of courses. While developing the application, n-gram and fuzzy logic algorithms will be taken as a base. Tests of application will be completed on home works, depends on applications, of students in Software Engineering Department of Celal Bayar University. The results extracted by application will be compared by the real values and correlation value was computed. Keywords: Source code similarity, N-gram, fuzzy logic 1.Giriş Çalıntı kod, kaynağı detaylı bir şekilde anlamadan, uygulamaların kodlarının çalınması ve başka kişi ve basit metin düzenleme işlemleri kullanarak başka bir kurumlar tarafından izinsiz kullanılması verilebilir. programdan elde edilen koddur.[1] Bir yazılımın Ayrıca, eğitim alanında, yazılım geliştirme ile ilgili lisansı onay verdiği takdirde, yazılıma ait kaynak derslerin ödev ve projelerinde kod hırsızlığı konusu kodun bir kısmının veya tamamının kullanılmasında önemli bir sorun teşkil etmektedir. bir sakınca yoktur. Fakat izin verilmez ise, kaynak kodlar üzerinden alıntı yapmak veya tamamen bir Teknoloji geliştikçe, yazılım alanındaki uygulamaların kodu alıp sahiplenmek etik olarak uygun olmayan bir sayısının hızla yükselen bir doğrultuda olduğu şekilde çalıntı kod oluşturmaktır ki bu kod sahibinin görülmekte ve bu duruma paralel olarak kod intihali istemediği bir durumdur. Bu konuya hukuksal olarak konusu daha da önemli bir sorun olarak karşımıza Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda değinilmiş ve çıkmaktadır. Kodun çalıntı olup olmadığını anlamak bilgisayar programları ilim eserleri sınıfına dâhil ve kod hırsızlığının önüne geçebilmek için çeşitli edilirken, kaynak kodun sahibi bir eser sahibi olarak yöntemler denenmektedir. Bunlardan biri de kaynak ele alınmıştır.[2] Kod intihali konusu, birçok alanda kodlar üzerinde benzerlik oranı bulan bir yazılım aracı karşımıza çıkabilecek bir problemdir. Örnek olarak, ortaya çıkarmaktır. Bunun için hâlihazırda geliştirilmiş şirketlerin kendilerine özel geliştirdikleri araçlar bulunmaktadır. Örnek olarak Plague [3], MOSS [4], JPlag [5] ve YAP [6] uygulamaları gösterilebilir.[7] Bahsi geçen bu araçlar metrik Bracardo(2013) çalışmasında stilometri kullanarak sistemine dayalı oldukları için programlama diline kısa mesajların yazarlarını belirlemeyi bağlı olup, sadece belirli diller üzerinde benzerlik hedeflemiştir.[10] Stilometri yazım sırasında ortaya bulma çalışmalarında kullanılmaktadırlar. Dolayısı ile çıkan karakteristik özelliklerdir. Bu çalışma ile yazara bu durum kullanıcılara kısıtlama getirmektedir. ait belirli davranışları ortaya çıkartarak internet ortamındaki dokümanlar üzerinde yazar kimliğinin Bu çalışmada amaç, kaynak kodlar arasında b

Recently converted files (publicly available):