• Document: NEDERLANDS NIOX MINO. Gebruikershandleiding
  • Size: 3.25 MB
  • Uploaded: 2018-11-11 21:20:47
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

NEDERLANDS NIOX MINO® Gebruikershandleiding Onthoud! • Het is van cruciaal belang om rekening te houden met de specifieke bedrijfsvoorwaarden: Omgevingstemperatuur: +16 tot 30˚C Relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 60% RV (niet-condenserend) • Mobiele en draagbare telefoons kunnen interfereren met het instrument en dienen om die reden uit de buurt van het instrument te worden gehouden. Interferentie kan ertoe leiden dat er geen metingen kunnen worden verricht. • Houd de NIOX MINO® met gemonteerde sensor zoveel mogelijk aangesloten op de voeding. • Wij raden aan een nieuwe sensor twee uur voor de eerste meting aan te sluiten. • Wij raden aan de NIOX MINO niet in de buurt van vluchtige stoffen te gebruiken, zoals organische vloeistoffen of disinfectantia. Let in het bijzonder op aërosolen en desinfectiebaden (open vaten of ultrasoonbaden). • Gebruik altijd een NIOX MINO-zak (gesloten) voor het vervoer en de opslag van de NIOX MINO wanneer deze is ontkoppeld van de voeding. • Houdbaarheid - NIOX MINO-instrument: Minimaal 3 jaar op moment van leveren of 3000 metingen. NIOX MINO-sensor: Maximaal 12 maanden vanaf installatie in de NIOX MINO of na de vervaldatum zoals vermeld op de sensor, de vervaldatum die als eerste bereikt wordt is bepalend. NB! Deze handleiding is bedoeld voor medisch personeel en als hulpmiddel om patiënten uit te leggen hoe zij het NIOX MINO- instrument moeten gebruiken. Om deze reden is er een demonstratiemodus op het instrument beschikbaar. Zie voor meer informatie de paragraaf "Demonstratiemodus" op pagina 7. Inhoudsopgave Waarschuwing!................................................... 2 behulp van Bluetooth....................................... 18 Bedoeld gebruik (EU)......................................... 2 NIOX® Panel....................................................... 19 Trainingsvereisten:............................................. 2 Research-toepassingen................................... 19 Presentatie.......................................................... 3 Speciale 6s FeNO-meting................................ 19 Installatie en instelling....................................... 4 Nasale meting.................................................. 19 Meting.................................................................. 5 Let op!................................................................ 19 ID patiënt invoeren (optioneel)........................... 5 Klinische documentatie................................... 20 FeNO-meting uitvoeren...................................... 6 Bewaking........................................................... 21 Opgeslagen resultaten bekijken....................... 7 Advies en verklaring fabrikant........................ 21 Meting omgevings-NO....................................... 7 Elektromagnetische emissies.......................... 21 Demonstratiemodus........................................... 7 Instellingen wijzigen.......................................... 8 Tijd en datum..................................................... 8 Geluidsvolume................................................... 8 Intensiteit blauwe lichtindikator.......................... 8 Bluetooth aan/uit................................................ 8 QC aan/uit.......................................................... 8 Informatiemenu................................................... 9 De NIOX MINO® uitschakelen............................. 9 De NIOX MINO verplaatsen............................... 9 Algemeen onderhoud...................................... 10 Preventieve inspecties..................................... 10 Sensor vervangen............................................ 10 NO-filter vervangen.......................................... 10 Recycleren van gebruikte/verlopen producten.11 Retourzending................................................. 11 Ondersteuning................................................. 11 Beperkte garantie............................................ 11 Storingen verhelpen......................................... 11 Alarmcodes...................................................... 12 Technische gegevens...................................... 13 Knoppen en symbolen van display.................. 13 Uitleg symbolen ............................................... 15 Achterplaat...................................................... 15 Gebruikershandleiding 000171 (EPM-000116), Etiket onderzijde.............................................. 16 versie 05, mei 2017, voor instrumenten met Afmetingen en gewicht.................................... 16 softwareversie 20XX, 22XX en 23XX. X kan elk Elektrische gegevens....................................... 16 getal tussen 0 en 9 zijn. Het versienummer van Geluidsniveau (standby)..........................

Recently converted files (publicly available):