• Document: Sberbank Online Banking
  • Size: 5.65 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 21:27:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING CO UMÍ SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví Sberbank Online Banking poskytuje všechny typy operací a informací, které Vám nabízí ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem – Sberbank Online standardní běžný účet samozřejmě s výjimkou hotovostních operací. Mimo jiné se jedná Banking (dále jen „Smlouva“) způsob autorizace aktivních operací, a to pomocí tokenu o následující funkce: nebo podpisového certifikátu. zjišťování zůstatků na jednom či více účtech Podmínka pro zřízení služby Sberbank Online Banking: informace o zůstatku, pohybech, atd. prostřednictvím SMS nebo emailové zprávy – vedení běžného účtu u Sberbank CZ, a.s. informace o stavu úvěrového účtu – uzavření Smlouvy zobrazení informace o blokovaném nebo zrušeném účtu přehled transakcí a jejich momentálních stavů zpracování Token (elektronický klíč) je generátor jednorázových autorizačních klíčů, tzv. token kódů. výpisy z účtu (po každém obratu), export výpisů a pohybů Pokud uživatel používá k autorizaci token, přístup k informacím na účtu je zabezpečen platební příkazy do zahraničí nebo v cizí měně do ČR kombinací přihlašovacího jména, PIN a token kódem. Přihlašovací jméno uživatel obdrží v bezpečnostní obálce, nebo mu již bylo přiděleno. PIN si uživatel nastavuje přímo v aplikaci. vnitrobankovní cizoměnové převody Token kód uživatel získá z tokenu, je generován tokenem každou minutu. hromadné domácí platební příkazy jednorázové domácí platební příkazy Podpisový certifikát je digitální certifikát o délce 1024 bitů, který je chráněn heslem. šablony platebních příkazů Pokud uživatel používá k autorizaci podpisový certifikát, přístup k informacím na účtu je import dávek platebních příkazů zabezpečen přihlašovacím jménem a vstupním heslem, které uživatel obdrží od banky filtrování platebních příkazů v bezpečnostních obálkách po zřízení služby. Uživatel si na základě dalších přístupových kódů vytvoří podpisový certifikát, který je šifrován vlastním heslem. Každá operace je založení, změna a zrušení trvalého platebního příkazu v CZK pak potvrzena tímto podpisovým certifikátem. založení, změna a zrušení SIPO povolení k inkasu, změna a zrušení požadavku Tím je zajištěna vysoká bezpečnost při práci se Sberbank Online Bankingem. Z důvodu vyřizování žádostí o založení a změnu termínovaného vkladu dalšího zdokonalení bezpečnosti se aplikace po 15 minutách nečinnosti automaticky přehled karet, zaúčtované karetní trasakce, změny na kartě, oznámení blokace odhlásí od Vašeho přístupu. karty a žádost o vydání náhradní karty, žádost o odblokaci karty, žádost o novou kartu, o zaslání PIN a žádost o doplňkové služby ke kartě Pomocí Sberbank Online Bankingu provádíte dva základní typy operací: identifikace skutečného vlastníka peněžních prostředků (notáře, advokáty, apod.) a. pasivní operace – na účtu pouze prohlížíte stavy peněžních prostředků a transakcí neprovedené platby (typicky se jedná o zůstatek na účtu, informace o příchozích a odchozích platbách atd.).

Recently converted files (publicly available):