• Document: Plan van Aanpak. project Tetris Packing
  • Size: 168.54 KB
  • Uploaded: 2018-10-23 10:04:08
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Doel van het project! 5 Onderwerp van het project! 5 Invulling van het project! 6 Producten! 7 Functioneel Ontwerp! 7 Implementatierapport! 7 Testrapport! 7 Systeemdocumentatie! 7 Aanpak! 8 Projectmethodiek! 8 Fasen! 8 Sprints! 8 Product Owner! 9 Scrum Master! 9 Product Backlog! 9 Sprint Backlog! 9 Daily Scrum Meeting! 9 Programmeer technieken! 9 Project Hosting! 9 Risicofactoren! 11 Tijdnood! 11 Ziekte! 11 Verlies, beschadiging van werk! 11 Kennis! 11 Enthousiasme / inzet! 11 Projectorganisatie! 12 Rollen! 12 Team Leader (Geert Weening)! 12 Quality Manager (Mark Rietveld)! 12 Support Manager (Ron Talman)! 12 Plannings Manager (Ingmar te Raa)! 13 Development Manager (Leander Nijland)! 13 Process Manager (Daniel van Cleef)! 13 Resources! 13 Werkomgeving! 13 Hardware! 13 Kwaliteitsborging! 14 Testen! 14 Daily Scrum Meeting! 14 Codeconventie! 14 Document en code review! 14 Begeleiding! 14 Planning! 15 1. Inleiding Dit plan van aanpak dient als handleiding voor het project “Tetris Packing”. Het doel van dit document is het omschrijven van het project en bevat de afspraken die voor dit project gemaakt zijn. Het plan van aanpak wordt opgesteld voor aanvang van het project. Er kan van het plan van aanpak worden afgeweken, maar dan wordt het plan van aanpak zelf niet aangepast. Eventuele afwijkingen worden in de voortgangsverslagen opgenomen. Het plan van aanpak is verdeeld in een aantal hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk, “Projectomschrijving” wordt ingegaan op algemene zaken met betrekking tot het project. Het hoofdstuk “Aanpak” gaat in op de aanpak van het project. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke methodieken en technieken er gebruikt worden tijdens het project. 2. Projectomschrijving 2.1. Doel van het project Het doel van het project is het oplossen van het bin-packing probleem in een variant die wij invullen aan de hand van een “Tetris-situatie”. Het bin-packing probleem houdt zich bezig met het vullen van zogenaamde bin's. Een bin is een container met een van tevoren bepaalde beperkte inhoud. Deze bin's worden gevuld met een van tevoren bepaald aantal blokken. Deze blokken moeten van verschillende grootte zijn en zullen dus verschillende hoeveelheid aan ruimte in beslag nemen in de binʼs. Bij het oplossen van het bin-packing probleem is het van belang dat er zo weinig mogelijk bin's in gebruik zijn wanneer alle blokken in de bin's zijn gestopt. Ook is het van belang dat het oplossen van het probleem zo weinig mogelijk resources kost. Het bin-packing probleem kan zich voordoen in zowel een één-, twee- als driedimensionale wereld. Bij dit project hebben we ervoor gekozen om het 2D-bin-packing probleem op te lossen met eventuele uitbreiding naar het oplossen van het 3D-bin-packing probleem. 2.2. Onderwerp van het project Het binpacking probleem willen wij gaan oplossen in de context van het spel Tetris. Tetris is een computerspel waarbij je als speler een aantal blokken in een twee- of driedimensionale wereld op een dusdanige manier in elkaar schuift, zodat er zo min mogelijk tussenruimtes onstaan. Voor elk volledig aaneengesloten rij worden punten toegekend en verdwijnt de rij om plaats te maken voor de overige blokken. De blokken worden één voor één op het scherm gepresenteerd en verschijnen boven in het speelveld. De blokken vallen omlaag, waardoor de speler steeds minder tijd heeft om een blok in de juiste positie te zetten. De blokken zijn roteerbaar tijdens het vallen. Wanneer een blok de al geplaatste blokken of de onderkant van het speelveld raakt, dan is de positie van het blok definitief en verschijnt het volgende blok. Dit gaat zo door totdat de blokken op zijn of totdat de geplaatste blokken de bovenkant van het speelveld raken. In het eerste geval heeft de speler gewonnen. In het tweede geval heeft de speler verloren. De blokken kunnen verschillende vormen hebben en dus verschillende grootten ruimte in beslag nemen. Hieronder kun je de standaardvormen zien die je in Tetris kunt tegenkomen. Hieronder kun je een voorbeeld zien van een Tetris speelv

Recently converted files (publicly available):