• Document: Last ned Teknologi og vitenskap - Ronny Kjelsberg. Last ned
  • Size: 9.37 KB
  • Uploaded: 2018-12-05 17:58:06
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Last ned Teknologi og vitenskap - Ronny Kjelsberg Last ned Forfatter: Ronny Kjelsberg ISBN: 9788215024806 Format: PDF Filstørrelse:36.12 Mb Dette er en lærebok skrevet til faget Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Temaene den tar opp, vil imidlertid være interessante for enhver leser med interesse for teknologi og vitenskap i samspill med menneskene og verden rundt.I denne boken får vi innsikt i teknologi- og vitenskapshistorie, inkludert problemstillinger som teknologisk determinisme: I hvilken grad former teknologien verdenen vi lever i, og hvilket handlingsrom har vi til å utnytte den? Boken beskriver hvordan vi har utviklet systematiske måter å utforske verden på, hva som skiller denne vitenskapelige metoden fra andre ikke-vitenskapelige metoder for kunnskapsinnhenting, og hvilke krav den enorme informasjonsmengden vi står overfor, stiller til vår evne til kildekritikk. Den tar også opp problemstillinger hvor teknologien møter etikken. Følger det noen etiske problemstillinger med oljeindustrien? Hvilke etiske utfordringer møter vi i arbeidslivet? Leseren får også grunnleggende innføring i emner som studieteknikk, prosjektstyring og livsløpsanalyser. Ronny Kjelsberg er universitetslektor ved NTNU, der han underviser i blant annet Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, og fysikk. Han er cand. scient i astro-partikkelfysikk (NTNU 2003) og har jobbet tverrfaglig med spørsmål om vitenskapelig metode, teknologi og samfunn, forskningspolitikk og problemstillinger i skjæringspunktene mellom disse. Last ned e-bok ny norsk Teknologi og vitenskap Gratis boken Pdf, iBook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Recently converted files (publicly available):