• Document: جزوه آموزش مقدماتی نرم افزار GAMS در مهندسی قدرت شامل : درباره GAMS مثال های قدرتی تهیه کننده : سید مسعود محسنی بناب با همکاری
  • Size: 1.23 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 19:23:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

‫محسنی بناب‬ ‫راهنمای عملیاتی نرم افزار ‪ GAMS‬در سیستم های قدرت‬ ‫بنام خدا‬ ‫جزوه آموزش مقدماتی نرم افزار ‪ GAMS‬در مهندسی قدرت‬ ‫تهیه کننده ‪ :‬سید مسعود محسنی بناب‬ ‫با همکاری‬ ‫اساتید راهنما و مشاور ‪ :‬سعید جلیل زاده – عباس ربیعی – بهنام محمدی ایواتلو‬ ‫شامل ‪:‬‬ ‫درباره ‪GAMS‬‬ ‫‪ GAMS ‬چیست؟‬ ‫‪ ‬دستورات‬ ‫‪ ‬ویژگی ها‬ ‫مثال های قدرتی‬ ‫‪ ‬یک مثال ساده بهینه سازی‬ ‫‪Economic Dispatch ‬‬ ‫‪Unit Commitment ‬‬ ‫زمستان ‪29‬‬ ‫‪Mohseni@znu.ac.ir‬‬ ‫‪1‬‬ ‫محسنی بناب‬ ‫راهنمای عملیاتی نرم افزار ‪ GAMS‬در سیستم های قدرت‬ ‫‪ GAMS‬چیست؟‬ ‫سیستم ‪ )Generalized Algebra Modeling System( GAMS‬یک زبان برنامهنویسی مدلسازی‬ ‫با قابلیت باالست که برای مسائل بهینه سازی (‪ )Optimization‬بکار می رود‪.‬‬ ‫از ‪ GAMS‬برای حل مسائل برنامهریزی خط )‪ ،(LP‬برنامهریزی غیرخطی )‪ ،(NLP‬برنامهریزی صحیح‬ ‫مختلط )‪ ،(MIP‬برنامهریزی خطی صحیح مختلط )‪ (MINLP‬و مسائل مکمل خطی )‪ (MCP‬استفاده‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫نرم افزار ‪ GAMS‬یک ابزار قدرتمند برای حل مسایل بهینه سازی در سیستم های قدرت می باشد‪ .‬در‬ ‫شکل زیر محیط کار ‪ GAMS‬نشان داده شده است‪.‬‬ ‫روش نصب و راهاندازی ‪ GAMS‬بر روی کامپیوتر شخصی‬ ‫جهت دانلود و نصب این نرم افزار به آدرس ‪ GAMS.com‬بروید و ورژن رایگان آن قابل دانلود می باشد‪.‬‬ ‫توجه کنید که تاریخ کامپیوتر خود را برای شبکه های وسیع تر به قبل از سال ‪ 3002‬ببرید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫محسنی بناب‬ ‫راهنمای عملیاتی نرم افزار ‪ GAMS‬در سیستم های قدرت‬ ‫ورژن رایگان در موارد زیر جواب می دهد‪:‬‬ ‫‪Model limits:‬‬ ‫‪ Up to 200 Constraints.‬‬ ‫‪ Up to 300 Variables.‬‬ ‫‪ Up to 2000 nonzero elements (1000 nonlinear).‬‬ ‫‪ Up to 30 discrete Variables.‬‬ ‫‪Solver (Global) limits:‬‬ ‫‪ Up to 10 Constraints.‬‬ ‫‪ Up to 10 Variables.‬‬ ‫نکاتی در مورد نحوۀ نوشتن برنامۀ ‪GAMS‬‬ ‫‪ -1‬برای رفتن به خط بعدی از ‪ ENTER‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ -3‬از کلید ‪ TAB‬برای رفتن به قسمت بعدی در یک سطر استفاده می شود‪ ،‬زیرا موجب مرتب شدن‬ ‫برنامه میشود‪.‬‬ ‫‪ -2‬هر خطی که با '*' شروع شود به عنوان توضیح در نظر گرفته میشود و در برنامه خوانده‬ ‫نمیشود‪.‬‬ ‫‪ -4‬برای ‪ GAMS‬حروف ک

Recently converted files (publicly available):