• Document: Toplu taşımada hatlara optimum araç ve şoför atama karar destek sistemi
  • Size: 624.09 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 18:43:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Toplu taşımada hatlara optimum araç ve şoför atama karar destek sistemi Caner Altuntaş1, Zeynep Sargut2, Dilek Çetin Tulazoğlu1 1 Kentkart Ege Elektronik AŞ, İzmir 2 İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İzmir caner.altuntas@kentkart.com.tr, zsargut@ieu.edu.tr, dilek.tulazoglu@kentkart.com.tr Özet: Toplu taşıma firmalarının planlanmış seferlerini gerçekleştirebilmelerine ve bu sırada verilen kararlarını en iyi şekilde verebilmelerine yardımcı olacak bir karar destek sistemi önerilmiştir. Bu sistemin başlıca amaçları, günlük operasyonları doğru bir şekilde yürütmek, verilen doğru kararlarla maliyetleri azaltmak ve çalışanların memnuniyetini en yüksek seviyede tutmaktır. Seferleri yürütürken, her sefere bir araç ve bir şoför ataması gerekir. Bu planlar genelde aylık olarak yapılır. Bu planın sonucunda her şoförün kendine ait bir planı vardır. Seferleri dengeli olarak şoförlere dağıtmak çok önemlidir. Bu da çok büyük boyutlu ve çok amaçlı bir karar verme problemine denk gelir. Bu problem matematiksel olarak modellenip, meta-sezgisel bir çözüm yöntemi olan Tabu aramasını kullanarak çözülmüş ve kullanıcıya arasında seçebileceği bir çözüm kümesi önerilmiştir. Anahtar Sözcükler: Karar destek sistemi, Toplu taşıma, Optimizasyon, Çok amaçlı, Planlama, Tabu araması A Decision Support System for driver and vehicle rostering in public transportation Abstract: We suggest a decision support system for everyday operations of a public transit company. It will help to realize the timetabled trips and to give the best decisions throughout the process. Top objectives of this system are operating smoothly, minimizing the cost and, maximizing the employees’ satisfaction. Each timetabled trip needs a vehicle and a driver. Operations are usually planned in monthly basis. As a result, each driver has a roster. It is very important to balance the work among the drivers. This corresponds to a very big sized multi- objective decision making problem. This problem is mathematically modeled and solved using Multi-Objective Tabu Search. As a result, we propose a nondominant set of solutions, where the end user will pick a solution. Keywords: Decision Support System, Public transportation, Optimization, Multi-objective, planning, Tabu Search 1. Giriş kullanılmaktadır. Sorun literatürde de Toplu ulaşımda büyük araç ve şoför filosu tanımlı olduğu üzere zor ve karmaşıktır. O olan işletmeler için çizelgelenmiş seferleri yüzden belediye ve işletmelerin manuel gerçekleştirmek için çizelgedeki her sefere olarak buldukları çözümler lokal ve alt en iyi şekilde şoför ve otobüs ataması seviyede kalmaktadır. yapacak bir karar destek sistemi geliştirilmektedir. Şoför ve araç atama Karar verme süresini kısaltan ve işlemleri büyük filoya sahip işletmeler ve kolaylaştıran sistemlere karar destek belediyeler için önemli bir sorundur. Bu sistemi denilmektedir. Karar destek sorunun aşılabilmesi için farklı yöntemler sistemleri kişilerin karar almasını kolaylaştıran, elde bulunan veriyi bilgi ve önerilmektedir. Bir çözüm önerisi, her sezgisel yaklaşımlarla kullanmayı sağlayan planlanmış seferin bir şoföre ve araca sistemlerdir. Karar destek sistemlerinde atandığı bir listeden oluşmaktadır. Bu liste oluşturulurken, her sefere mutlaka bir şoför amaç karar vericiye alternatif seçenekleri ve bir araç atandığından emin olunur. Bu performanslarıyla beraber sunmaktır. kısıtı sağlayan çok sayıda çözüm varken, bu çözümlerden maliyeti düşük ve şoförler Önerdiğimiz sistemin en önemli özelliği arası iş dağılımının dengeli olduğu esnekliğidir. Farklı firmalar tarafından çözümler önerilir. Önerilen bu çözümler farklı kısıtlarla çalıştırılabilir. Model için performans çıktı değerleri sunularak, parametrik olarak oluşturulmuştur ve seçim son kullanıcıya bırakılır. Arayüz kolayca her ortama adapte edilebilecektir. sayesinde parametrik değişiklikler kolayca Aynı zamanda adil iş dağılımı sağlamak ve yapılıp model yeniden çalıştırılabilir. yakıt maliyetlerinin azaltılmasını da Sistemin iki modülü bulunmaktadır. hedefleyerek çalışan haklarına ve çevreye 1. Otobüs ve Şoför Atama Modülü de duyarlı bir sonuç elde etmeyi 2.Yeniden Otobüs ve

Recently converted files (publicly available):