• Document: Wiecznie płonący ogień. Historia Zoroastryzmu
  • Size: 625.22 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 21:15:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Wiecznie płonący ogień. Historia Zoroastryzmu Notatki z wykładu rok akademicki 2014/2015 Opracowanie notatek: Wykład prowadziła: Paweł Borycki prof. dr hab. Barbara Kaim Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski 9 czerwca 2015 Wstęp Dokument nie jest oficjalnym skryptem do wykładu zatwierdzonym przez prowadzącego zaję- cia. Zawiera notatki z zajęć będącym swobodnym zapisem poruszonych tematów w zakresie ustalonym przez autorów notatek. Notatki zapisane w języku LATEX mogą być rozwijane i poszerzane przez wszystkich uczest- ników zajęć. Osoby chętne do poszerzania notatek proszone są o kontakt mailowy. Wszystkie materiały w wersjach aktualnych oraz wersje archiwalne dokumentów znajdują się pod adresem internetowym projektu http://code.google.com/p/notatki-archeo/. Wszelkie uwagi dotyczące notatek należy zgłaszać na adres e-mailowy pb262494@students.mimuw.edu.pl. Za wszystkie uwagi serdecznie dziękuję! 2 Spis treści 1 Wstęp 7 2 Religia irańska przed Zoroastrem 10 3 Życie Zoroastra 15 4 Nauki Zoroastra 16 5 Kult zoroastryjski 21 6 Wczesny okres Zoroastryzmu 22 7 Zoroastryzm w okresie Achemenidów 25 8 Zwyczaje pogrzebowe 34 9 Czynności i rytuały puryfikacyjne 42 10 Ceremonie religijne 45 11 Świątynie ognia w starożytnym Iranie 49 11.1 Świątynie ognia zwycięskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 11.2 Świątynie ognia niższej kategorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 12 Zoroastryzm po upadku Sasanidów 56 13 Indyjscy Parsowie 59 3 Indeks Čihrdada Nask, 15 Ataš Adaran, 51, 61 Šayest ne Šayest, 35, 43 Ataš Bahram, 16, 51, 60–62 Ataš Dadgah, 46, 47, 51, 61 Aša, 9, 13, 17, 18, 22, 28 Ataškadeh, 61 Ašavan, 13, 17, 20 Atar, 18, 19, 21 Ašem Vohu, 47 Ayadana, 29 Aši, 14, 18, 19 Ayanas, 14 Aži Dahaka, 11 Aži Sruvara, 11 Baż, 48 Ab Zohr, 46 Baga, 9 Abanagan, 14 Barašnom, 44, 45 Adur, 19 Barašnomgah, 45 Aeshma, 18 Barashnom-i no shaba, 23 Afrinagan, 47–49 Barsom, 34, 46–48, 52 Afrinagan Dahman, 48 Bundahišn, 11 Afrinagan Gahambar, 48 Afrinagan Gatha, 48 Chaharšanbe Suri, 49 Afrinagan Rapithwin, 48 Chinvat, 41 Agiari, 61, 62 Czahar taq, 53, 54, 56, 62 Ahriman, 12 Daena, 21 Ahu, 17 Daena Mazdayasni, 8 Ahuna Vairya, 16, 17, 22, 47 Daeva, 9 Ahura, 9 Dakhma, 35, 40, 41, 49, 56 Airyama Ishyo, 22 Dar-e-Mehr, 61, 62 Airyaman, 10, 18, 21 Darbe Meher, 61 Alat, 46 Deva, 9, 14, 18, 20 Alburz, 11 Dinkard, 15 Ameretat, 18, 19, 23, 47 Draonah, 48 Amesha Spentas, 15, 18–20, 22, 23, 29, 31, 45, Dron, 48 47, 48 Druj, 9, 10, 17–19 Amurdad, 19 Anahita, 10, 18, 19 Ehrbedestan, 16 Angra Mainyu, 17–20, 23, 34, 39, 43, 58 Enbed, 42 Antra, 9 Apam Napat, 12, 19, 23 Fal Guš, 49 Ardevi, 10 Faravahar, 7 Ardevi sura Anahita, 10, 13, 14, 16, 23 Farvardigan, 49 Ardwahisht, 19 Farvardin Yašt, 12 Armaiti, 18, 19 Fra

Recently converted files (publicly available):