• Document: Gebruik OQ-45 binnen de behandelpraktijk
  • Size: 750.49 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 11:11:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Gebruik OQ-45 binnen de behandelpraktijk Katinka Franken Hoofd Diagnostiek GGNet Neuropsycholoog / klinisch psycholoog i.o. Promovendus UTwente Inhoud • Doel ROM • Eigenschappen en meetpretentie OQ-45 • Instructie bij afname • Vragen per domein (SD, IR, SR) • Scoring / cutoff scores/ veranderindex • Interpretatie • Voorbeeldrapportage van casus • Behandeleffect • Frequentie monitoring • Interpretatiestappen • Clinical Support Tools • Youth-OQ Doel ROM: optimaliseren behandelproces • Ondersteunen bij individuele behandeltraject • Decision aid toevoegen aan klinische blik • Patiënt helpen inzicht in (verandering van) diens problemen te krijgen • Patiënt informeren over voortgang behandeling • In algemene zin kennis vergaren bij patiëntgroepen over behandeleffect en bijdragen aan verbeteringen in behandelingen ROM OQ-45 Efficiënt screening- en uitkomstinstrument om behandeling te monitoren en behandelaars feedback te geven over voortgang behandeling van patiënt Praktische eigenschappen OQ-45 • Kort (ongeveer vijf minuten) • Gevoelig voor verandering • Goede psychometrische eigenschappen • Meet meerdere domeinen, waaronder sociaal en inter-persoonlijk functioneren • Grafische weergave in EPD Inhoudelijke eigenschappen OQ-45 • Gericht op klachten en algemeen functioneren • Stoornis overstijgende klachten • Stoornis specifieke klachten • Aandacht voor suïciderisico, middelengebruik Proces eigenschappen OQ-45 • Psychologische behandeling is effectief bij 50% patiënten, 5-10% verslechterd (de Jong, 2012) • Feedback behandelaren vergroot behandeleffect, vooral bij patiënten met – hoge beginscore/lage verwachtingen over uitkomst – beperkte cognitieve vermogens – meerdere as I stoornissen – persoonlijkheidsstoornis als hoofddiagnose Meetpretentie OQ-45 • SD: Symptomatische Distress: subjectieve klachten en problemen (intrapsychisch functioneren) • IR: (dis)functioneren in Inter-persoonlijke Relaties • SR: (dis)functioneren in de Sociale Rol OQ-45 geeft zicht op • hoe persoon zich voelt (algeheel psychisch functioneren) • omgaat met andere voor hem belangrijke mensen • Beleving dagelijkse activiteiten (werk, school, dagbesteding, huishouden, vrije tijd) ASD-schaal: Angst en Somatische Distress • Onderzoek in NL (de Jong, 2012) • Driefactorstructuur bleek niet alle variantie te verklaren • VS model aangehouden, en ASD-schaal toegevoegd Risicovragen • Er zijn drie vragen die betreffen middelengebruik (11,26,32), één vraag gaat over suïciderisico (8), en één over geweldgebruik (44) • Bij al deze vragen is het belangrijk om bij een score > 0 specifiek door te vragen, waarbij behandelaar een risicotaxatie moet maken Instructie bij afname • Gaat over hoe patiënt zich afgelopen week t/m vandaag heeft gevoeld • Alle items invullen • Belang eerlijk invullen • Werk = betaalde baan, school, vrije tijdsbesteding, huishoudelijk werk • Kliniek: vragen betreffen dagbesteding en taken binnen kliniek SD-schaal: Algemene psychische klachten (incl. middelenmisbruik, suïcidaliteit, angst/psychosomatische klachten, stemming, zelfbeeld) Middelen/suïcidaliteit ASD: angst/psychosomatiek Overig Ik denk erover een eind Ik word gauw moe Ik ben nergens in aan mijn leven te maken Ik voel me zwak geïnteresseerd Ik ben angstig Ik geef mezelf overal de schuld Na zwaar gedronken te Er komen verontrustende van hebben, moet ik de gedachten in mij op die ik niet Ik ben geïrriteerd volgende morgen weer kwijt kan raken Ik ben een tevreden mens drinken om op gang te Ik heb last van mijn maag Ik heb het gevoel dat ik komen (Nvt: nooit) waardeloos ben Mijn hart bonst te veel Ik heb het gevoel dat er iets ergs Ik vind het moeilijk om me te gaat gebeuren concentreren Ik heb spierpijn Ik voel me hopeloos over de Ik ben bang voor open ruimten, toekomst autorijden, of in de bus,trein, etc. Ik waardeer mezelf rijden Ik ben tevreden met mijn Ik ben nerveus leven Ik kan moeilijk in slaap vallen of Ik heb het gevoel dat er iets doorslapen mis is met mijn verstand/geest

Recently converted files (publicly available):