• Document: 1 Svensk HR. 1.1 CGI POL och Successfactors
  • Size: 800.63 KB
  • Uploaded: 2019-01-18 13:32:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 Svensk HR 1.1 CGI POL och Successfactors CGI erbjuder tillsammans med Successfactors marknadens modernaste stöd för ett flertal HR-processer för att hantera Kundens behov av hela HR-livscykeln i en sammanhållen lösning. CGI:s lönesystem Nya POL hanterar lön- och lönenära frågor och där HR-mastern i Successfactors – Employee Central blir navet för alla moduler med en enda databas. HR-mastern är alltså med detta integrerad med lönesystemet POL – detta sammantaget är det som ingår i CGI:s värdeerbjudande Svensk HR. Medarbetare och chef möts av en tydlig och lättförståelig navigering via HR-mastern vilken tjänar som en samlande portal vilket ger en sammanhållen användarupplevelse. Löneadministratörer loggar in direkt till POL vid hantering av specifika lönerelaterade uppgifter. I HR-mastern finns stöd för det administrativa arbetet där den anställde, chefen samt HR-specialisten samverkar i samma portal, allt beroende på roll och behörighet. Det ger ett enkelt och kostnadseffektivt arbetssätt med allt data samlat på ett ställe. HR-systemet levereras som en SaaS-tjänst (Software as a Service) och användaren behöver endast tillgång till en dator och internet, ingenting lagras lokalt vilket ger stor flexibilitet och säkerhet i HR-arbetet. HR-systemet innehåller även stöd för ett mobilt arbetssätt utan extra kostnad med s.k. appar (IPhone, IPad och Android) för smarta telefoner och surfplattor. Successfactors har mer än 4 000 kunder, företag och organisationer världen över med mer än 30 miljoner användare. Systemet finns f n på 40 olika språk, däribland svenska, danska, norska och finska. Klicka gärna på länken nedan för en kort presentation av HR-masterfunktionaliteten: http://www.youtube.com/watch?v=n_Q1whauxEk Bild nedan: CGI:s HR-erbjudande: 1.2 Successfactors Successfactors är idag en del av SAP vilket ger en enorm styrka som leverantör vilket för kunden innebär framtidssäkerhet, stabilitet och fördel av kraftfull produktutveckling och innovation. Successfactors system levereras exklusivt som en webbtjänst; SaaS. Deras behovsstyrda modell bygger på en samlad leveransplattform som tillåter alla kunder att konfigurera systemet utifrån sina individuella behov och processer utan att behöva gå vägen över kundspecifika anpassningar. Med över 27 miljoner aktiva användare är Successfactors en av världens största SaaS-leverantörer för HR-system. Successfactors har även fått stor uppmärksamhet internationellt och flera aktörer listar idag Successfactors som en ledande leverantör inom HR- system, se bild nedan (Gartner Magic Quadrant) samt Successfactors produktbeskrivningar. Applikationen är skriven i Java utifrån J2EE-specifikationen. Applikationen genererar alla sidor dynamiskt vilka levereras till användarens webbläsare över HTTPS med 128-bitars SSL-kryptering. Inga statiska sidor skickas av applikationen om inte Kunden specifikt ställer sådana krav. De flesta leverantörer som erbjuder delade webbtjänster använder en uppsättning databastabeller i en gemensam databas som delas av alla kunder. Så är inte fallet med Successfactors. Deras kunder delar på nätverksinfrastruktur, webbservrar, databasservrar och databasinstanser. Men varje kund har här sitt eget databasschema och sitt eget unika Oracle tablespace. Varje kunds databasschema kan exporteras ut från databasen utan att andra kunder påverkas. Detta innebär en fullständig separation av logik och data. Successfactors är en renodlad tjänsteleverans utan behov av installationer, licenser eller teknisk implementation. Tjänsten inkluderar alla kostnader för användarrätter, support, uppgraderingar, backup och drift med kundunik databas. I priset ingår tillgång till en test/demomiljö samt en produktionsmiljö. Kunden informeras alltid vid lansering av nya uppdateringar eller nya releaser av tjänsten. Se även bilaga SuccessFactors_TechnologyOverview för mer detaljerad teknisk information om Sucessfactors 1.3 All personaldata i ett enda system Vanligtvis förvaras ett företags personaluppgifter i flera olika administrationssystem där det är svårt att pussla ihop information och få en tydlig bild av företagets mest strategiska tillgång – medarbetarna! Chefer och HR-specialister har stor nytta av att ha ett enda system som ger en heltäckande bild av deras team, avdelningar, sektioner, projekt mm så att de kan fatta smarta kompetensbeslut som förbättrar företagets resultat, få en överblick över ett projekt, en eller flera medarbetare etc. Ett centraliserat informationssystem gör även medarbetarna mer produktiva eftersom samarbetet ökar genom kunskapsdelning. Nästa generations HR-system har mycket mer att erbjuda än en enkel databas där medarbetarna kan uppdatera sina adresser. Svensk HR är ett strategiskt verktyg som bidrar till att utveckla verksamheten.  Svensk HR höjer produktiviteten och ger chefer en överblick av den samlade kompetensen som underlag för viktiga fakt

Recently converted files (publicly available):