• Document: PLC (Programlanabilir Lojik. Denetleyici)
  • Size: 13.07 MB
  • Uploaded: 2018-10-14 19:58:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PLC (Programlanabilir Lojik Denetleyici) İÇERİK • Giriş • PLC nedir? • PLC’lerin Uygulama Alanları • PLC’lerin Yapısı • PLC’lerin Avantajları • PLC Çeşitleri • SİEMENS PLC • JAPON PLCLER • KARŞILAŞTIRMA Giriş • PLC’ler 80 ‘li yıllardan sonra küçülüp yetenekleri ise aynı oranda artan kontrol cihazlarıdır. • İnsan hatalarını engellemek için tasarlanmışlardır. • Üretim elemanlarında oluşacak hataları denetlemek için kullanılması kaçınılmazdır. • Önceleri belirli bir üretim sahasında denetim amacı ile kullanılmışlardır. • Günümüzde gelişen iletişim teknolojisi ile artık başka yerlerde yapılan PLC süreç denetimleri, farklı yerlerden izlenip denetlenebilir. PLC Nedir? (I) • PLC (Programmable Logic Controller – Programlanabilir Kontrol Cihazı) algılayıcılardan aldığı bilgiyi kendine verilen programa göre işleyen ve iş elemanlarına aktaran bir mikro işlemci tabanlı bir cihazdır. PLC Nedir? (II) • Endüstriyel bir ortamda görev yapmak üzere tasarlanmış digital prensiplere göre çalışan elektronik bir cihazdır. PLC’lerin Uygulama Alanları (I) • Fırınların kontrolü • Enerji dağıtım kontrolü • Üretim otomasyonu (gıda sanayi, kimya sanayi, gibi) • Asansör kontrolü (ağırlık sensörleri) • Motor ve vanaların açık / kapalı konumlarının ve arıza durumlarını kontrolü • Arızalanan bir pompanın yerine yedek olan pompanın otomatik olarak devreye girmesi • Motorların belirli zaman aralıklarında yedekleri ile değiştirilerek dinlendirilmesi • … PLC’lerin Uygulama Alanları (II) • Sıra Denetimi ile İlgili Uygulamalar • Hareket Denetimi ile İlgili Uygulamalar • Süreç denetimi ile İlgili Uygulamalar • Veri yönetimi ile İlgili Uygulamalar Sıra Denetimi ile İlgili Uygulamalar • Yapılacak işlerin belirli bir sırayla yapılmasını denetler. • Örneğin • Asansörlerin hangi katlara hangi sırayla uğrayacağının denetleme • Bir üretim bandında belirli bir konumda çalışan makinelerin sırasını belirleme Hareket Denetimi ile İlgili Uygulamalar • Doğrusal ve döner hareket denetimi sağlar. • Örneğin • Metal kesme • Metal şekillendirme • Montaj makinelerinde denetim sağlama Süreç denetimi ile İlgili Uygulamalar • Sıcaklık • Basınç • Nem • Hız • Debi gibi parametrelerin denetlenmesini gerektiren uygulamalarda kullanılabilmektedir. Veri yönetimi ile İlgili Uygulamalar • Bir işletmede yer alan her türlü süreçte oluşabilecek verilerin toplanması ve süreçlerin gerektiği şekilde yönlendirilmesi • Süreç içerisinde yer alan çeşitli makine ve benzeri teçhizat hakkında veri toplanması • Toplanan verilerin • Referans veriler ile karşılaştırılması • İncelenmesi • İzlenmesi • Raporlanması amacıyla başka bir aygıta aktarılması PLC’nin Ana Birimleri (I) • Giriş Birimi • Kontrol edilen sisteme ait basınç, seviye, sıcaklık gibi algılayıcılardan gelen sinyaller giriş birimi üzerinden alınmaktadır. • Örneğin • Herhangi bir metali algılayan • Statik elektrik yapısıyla bir cismi hisseden • Işığı algılayan optik algılayıcılar gibi • İşlem Birimi • Giriş Biriminden aldığı bilgiyi kendine verilen programa göre işleyen ve sonucu çıkış bilgisi olarak aktaran ana işlem birimidir. PLC’nin Ana Birimleri (II) • Çıkış Birimi • Ana işlem birimi giriş verilerini, belirlenmiş programa göre işler, daha sonra çıkış birimi ilgili denetim için gerekli kontrol sinyallerini üretir. • Örneğin; • Bir motorun çalışmasını sağlama, • Bir cismi itme ve çekme, • Işık yayma, • Alarm verme gibi • Programlayıcı Birim • İşlem birimi tarafından uygulanacak programların oluşturulduğu birimdir. PLC’leri programlamak için genellikle kişisel bilgisayarlar kullanılmaktadır. PLC’nin Ana Birimleri (III) PLC Giriş-Çıkış Elemanları Gebze Teknik Lise ve EML PLC’nin Ana Birimleri (IV) BiR PLC ÇEVRİMİ PLC’lerin Avantajları (I) • Güvenilirlik • Tehlikelere karşı hemen hemen tüm elemanların korunmuş olduğu elektronik birimlerden oluşmaktadır. • Fiziksel Büyüklük • PLC’ler yeteneklerine göre çok küçük ve az yer kaplayan cihazlardır. Bu da her ortamda sorunsuzca kullanılmalarını sağlamaktadır. • Maliyet • PLC çözümlerinin gerek ilk yatırım maliyetleri gerekse de sağladığı üretim kazançları açısından maliyetleri önemsiz kalmaktadır. PLC’lerin Avantajları (II)

Recently converted files (publicly available):