• Document: APARATE ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE
  • Size: 153.88 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 07:06:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

APARATE ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE 1. Generalităţi Instalaţiile electrice de joasă tensiune folosesc un mare număr de aparate electrice. Ele sunt absolut necesare pentru buna funcţionare a instalaţiilor şi totodată influenţează decisiv costurile de realizare şi exploatare ale acestora. În raport cu funcţia îndeplinită se pot deosebi următoarele categorii de aparate electrice: - aparate de conectare (întrerupătoare, contactoare, butoane şi chei de comandă etc.) - aparate de protecţie (siguranţe fuzibile, relee termice, relee cu termistoare sau relee electromagnetice) - aparate de semnalizare (sonerii, hupe, lămpi de semnalizare) - aparate de măsură Uneori putem întâlni mai multe funcţii la acelaşi aparat, de exemplu la întrerupătoarele automate (disjunctoare), în această situaţie fiind aparatele de comutaţie moderne. Principalele funcţii ale aparatelor de comutaţie sunt: - protecţia electrică: împotriva curenţilor de suprasarcină, împotriva curenţilor de scurtcircuit şi a defectelor de izolaţie - separarea electrică a unei părţi dintr-o instalaţie: indicată clar de un indicator mecanic cu imunitate la defect sau vizibilă în mod clar (între contactele deschise este intercalat un interval sau o barieră) - comanda locală sau de la distanţă: conectare / deconectare în regim normal de funcţionare, deconectare sau oprire de urgenţă, deconectare pentru întreţinere mecanică Protecţia electrică vizează trei obiective: - protecţia elementelor componente ale instalaţiei Se prevede protecţia împotriva curenţilor de suprasarcină sau de scurtcircuit (datorat unui defect de izolaţie) care se realizează cu siguranţe fuzibile sau întrerupătoare automate amplasate la nivelul tabloului de distribuţie - protecţia persoanelor În cazul defectelor de izolaţie, în acord cu schema de tratare a neutrului (TN, TT sau IT) protecţia va fi realizată de siguranţe fuzibile sau întrerupătoare automate dotate cu dispozitive de curent diferenţial rezidual şi / sau monitorizarea permanentă a rezistenţei de izolaţie dintre instalaţie şi pământ - protecţia receptoarelor şi a echipamentelor alimentate de instalaţie Un caz frecvent este cel al motoarelor electrice care se pot supraîncălzi datorită unei suprasarcini îndelungate (funcţionare în două faze, rotor blocat etc). Protecţia la suprasarcină este asigurată prin relee termice, care pot fi proiectate special pentru a corespunde caracteristicilor particulare aferente receptoarelor (în exemplul dat, motoarelor electrice). Protecţia la scurtcircuit este asigurată fie de o siguranţă de tip aM, fie de un întrerupător automat fără element de protecţie termic. Separarea are ca scop izolarea unui circuit sau receptor faţă de sursa de energie electrică, astfel încât să permită personalului de întreţinere să intervină în zona separată în deplină siguranţă. Ideal ar fi ca toate elementele componente ale unei instalaţii de JT să aibă mijloace de separare, dar în practică se prevăd mijloace de separare la originea fiecărui circuit, din raţiuni de mai bună continuitate şi costuri mai reduse. Un dispozitiv de separare trebuie să îndeplinească mai multe cerinţe: - să poată fi deschişi toţi polii circuitului, inclusiv neutrul (cu excepţia cazului când neutrul este conductor PEN cu dublu rol, de lucru şi de protecţie). Chiar dacă nu întotdeauna obligatorie, deschiderea tuturor contactelor de fază este insistent recomandată din raţiuni de mărire a siguranţei şi simplităţii în funcţionare. Contactul de neutru se deschide după contactele de fază şi se închide înaintea acestora (CEI 60947-1). - să aibă mijloace de zăvorâre a deschiderii (cu cheie) pentru a evita închiderea neautorizată, accidentală - să corespundă standardelor recunoscute naţional sau internaţional (de exemplu, CEI 60947-3) privind distanţa dintre contacte, lungimea liniei de fugă, tensiunea de ţinere etc. Comutaţia funcţională sau de urgenţă are ca efect modificarea în deplină siguranţă a configuraţiei sarcinilor instalaţiei la toate nivelele. Pentru un maxim de flexibilitate şi continuitate în funcţionare se recomandă ca la fiecare plecare din tablourile de distribuţie sa se prevadă câte un aparat de comutaţie, în special acolo unde aparatele de comutaţie realizează şi funcţia de protecţie. Gradul de protecţie faţă de mediul ambiant se simbolizează prin codurile IP iar capacitatea unui echipament de a rezista la impact mecanic pe toate părţile este definită prin codurile IK. Mărimile caracteristice generale ale aparatelor de comutaţie sunt: - Tensiunea nominală Un (în notaţie internaţională Ue) şi curentul nominal In sunt valori stabilite de obicei de către constructor (furnizate în ca

Recently converted files (publicly available):