• Document: Ispitna pitanja iz Metalnih konstrukcija 2 i odgovori
  • Size: 11.72 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 21:37:44
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Ispitna pitanja iz Metalnih konstrukcija 2 i odgovori 1. Zavrtnjevi (vrste, oblik i dimenzije, podela prema tačnosti izrade, metrički navoj) Vrste zavrtnjeva Prema kvalitetu materijala od koga se izvode mogu biti: – obični zavrtnjevi – visokovredni zavrtnjevi Visokovredni zavrtnjevi mogu da budu: – prednapregnuti – neprednapregnuti Oblik i dimenzije običnih zavrtnjeva a šestougaona glava b telo (vrat) zavrtnja c navrtka d podloška Kod običnih zavrtnjeva podloška nije obavezna! Zazor (𝜟𝒅 = 𝒅𝟎 − 𝒅) treba da bude: 1 mm za M12 i M14 2 mm za M16 M18 M 20 M22 i M24 3 mm za M27 i veće Oblik i dimenzije visokovrednih zavrtnjeva : Gradjevinski zavrtnjevi nemaju navoj po celoj duzini jer to smanjuje nosivost. Kod zavrtnjeva klase čvrstoće 10.9 podloške su obavezne i ispod glave i ispod navrtke, dok kod klase 8.8 mora da se koristi podloška samo sa strane sa koje se vrši pritezanje (okretanje). Podela prema tačnosti izrade – neobrađeni (neupasovani) ili zavrtnjevi bez tačnog naleganja kod kojih je razlika između prečnika rupe i tela zavrtnja 𝜟𝒅 = 𝒅𝟎 − 𝒅 ≥ 𝟏. 𝟎mm – obrađeni (upasovani) ili zavrtnjevi sa tačnim naleganjem, kod kojih se obradom na strugu postiže razlika između prečnika rupe i tela zavrtnja 𝜟𝒅 = 𝒅𝟎 − 𝒅 ≤ 𝟎. 𝟑mm Kod obrađenih zavrtnjeva nominalni (nazivni) prečnik rupe mora da bude jednak prečniku zavrtnja! Kod obrađenih zavrtnjeva nominalni prečnik tela (vrata) zavrtnja je veći od nominalnog prečnika dela sa navojem! Metrički navoj i površina ispitnog preseka d nominalni prečnik zavrtnja, d2 srednji prečnik navoja, 𝒅𝟐 = 𝒅 − 𝟑/𝟒𝒕 d3 prečnik jezgra zavrtnja, 𝒅𝟑 = 𝒅 − 𝟏𝟕/𝟏𝟐𝒕 p korak navoja koji zavisi od prečnika zavrtnja (npr. za M12 p=1,75 mm), t visina navoja koja zavisi od koraka navoja. 𝒕 = 𝒑/(𝟐𝒕𝒂𝒏𝟑𝟎) 𝝅 𝒅 +𝒅 𝟐 𝑨𝒔 = 𝟒 ∗ ( 𝟐 𝟐 𝟑 ) povrsina ispitnog preseka Pored metrickog postoji i colovni navoj, ali kod nas nije zastupljen 2. Zavrtnjevi (označavanje, klase čvrstoće, prikazivanje na crtežima, ispitni presek) Označavanje zavrtnjeva Oznaka treba da sadrži informacije o: – vrsti navoja (M ili “), (“-colovni navoj) – prečniku zavrtnja (d), – dužini zavrtnja (l), – kvalitetu materijala od koga je izrađen (klasi čvrstoće) – standardu po kome je zavrtanj izrađen. Mdxl...k.č – (SRPS EN ISO 4017 ili SRPS EN 14399) Primer: M20x100...5.6 – (SRPS EN ISO 4017) Klase čvrstoće zavrnjeva Klasa čvrstoće definiše kvalitet čelika od kog su zavrtnjevi izrađeni, odnosno njegove mehaničke karakteristike: – 𝑓𝑢𝑏 čvrstoća pri zatezanju – 𝑓𝑦𝑏 granica razvlačenja. Klasa čvrstoće se označava sa dva arapska broja razdvojena tačkom! Značenje oznake klase čvrstoće Broj na prvom mestu predstavlja stoti deo čvrstoće na zatezanje u MPa: 𝒇𝒖 / 𝟏𝟎𝟎 Broj na drugom mestu predstavlja desetostruki odnos granice razvlačenja i čvrstoće na zatezanje: 𝟏𝟎 ( 𝒇𝒚 / 𝒇𝒖 ) Zavrtnjevi se izrađuju u sledećim klasama čvrstoće: 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 i 10.9. Klasa čvrstoće 4.6 4.8 5.6 5.8 6.6 8.8 10.9 𝑓𝑦𝑏 (N/mm2) 240 320 300 480 480 640 900 𝑓𝑢𝑏 (N/mm2) 400 400 500 500 600 800 1000 Prikazivanje zavrtnjeva na crtežima Obični zavrtnjevi: Prednapregnuti visokovredni zavrtnjevi 3. Kategorije spojeva sa zavrtnjevima Kategorije spojeva sa zavrtnjevima prema EC3: Smičući spojevi – Kategorija A: Spojevi kod kojih se opterećenje prenosi pritiskom po omotaču rupe i smicanjem zavrtnjeva – Kategorija B: Spojevi otporni na proklizavanje pri graničnom stanju upotrebljivosti – Kategorija C: Spojevi otporni na proklizavanje pri graničnom stanju nosivosti Spojevi opterećeni na zatezanje – Kat

Recently converted files (publicly available):