• Document: ALMANACH. Pedagogická škola Litomyšl. ke sto desátému výročí založení pedagogického vzdělávání v Litomyšli. Absolvent litomyšlského pajdáku!
  • Size: 4.13 MB
  • Uploaded: 2018-10-14 19:58:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Pedagogická škola Litomyšl ALMANACH ke sto desátému výročí založení pedagogického vzdělávání 2015 1905 v Litomyšli Životní diagnóza: Absolvent litomyšlského pajdáku! VÁŽENÍ ABSOLVENTI, ŽÁCI, STUDENTI, MILÍ PŘÁTELÉ, ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA jsem velice rád a také poctěn, že Vás mohu již potřetí oslovit ve výročním Vážení současní i bývalí studenti a učitelé pedagogické školy v Litomyšli! almanachu: poprvé to bylo při příležitosti 90 let, podruhé l00 let a nyní Dovolte, abych jménem Pardubického kraje poblahopřál Vyšší odborné je to již110 let od založení naší krásné školy. škole pedagogické a Střední pedagogické škole k úctyhodnému jubileu. Jsme třetím nejstarším edukativním zařízením tohoto typu (po Praze a Brnu) Škola sídlící v nádherné a historicky cenné budově Paedagogia vychovala a jsme jedinou školou, na které se po celých 110 let vzdělávají pedagogové. za 110 let svého trvání tisíce učitelů a učitelek, vychovatelů a vychovatelek, Naši absolventi pracují na všech úrovních školského vzdělávacího systému ale také speciálních pedagogů či pedagogů volného času. od mateřských až po školy vysoké. K této profesi byl položen kvalitní základ Velmi mě těší, že tato v kraji jedinečná škola jde s dobou, stále zdokonaluje na naší škole. A to mě těší, protože péče o dítě, výchovu a vzdělávání patří svou práci a hledá inspiraci, jak obohatit výuku. Svědčí o tom úspěchy k nejdůležitějším aspektům ve vývoji každé společnosti. To si opravdu myslím, studentů na nejrůznějších soutěžích a zapojení do řady projektů včetně těch a nic na tom nezmění ani všechny „kotrmelce“ ministerstva školství, mezinárodních. Fenoménem spojeným s litomyšlskou pedagogickou školou např. neukotvení VOŠ, státní maturity, RVP a ŠVP, přijímací řízení, inkluze … je Smíšený pěvecky sbor KOS. Svými vystoupeními okouzlil nejenom Přes všechny tyto peripetie se domnívám, že úroveň našeho školství je velmi posluchače v Pardubickém kraji, ale i v celé republice a zahraničí. dobrá. To vše by samozřejmě nebylo možné bez trpělivé každodenní práce Všimli jste si změn? jednotlivých kantorů a vedení školy. Místo „dřevěného podloubí“ podél budovy můžete vidět školu opravenou Také zřizovatel této školy, Pardubický kraj, letos slaví. Patnáct let už spravuje a nově vybavenou. Staré metrové zdi Piaristické koleje – internátu nahradil nemocnice a zdravotní ústavy, zřizuje střední školy, sociální ústavy, muzea supermoderní domov mládeže s jídelnou a výbornou stravou a s dalšími a galerii a stará se o 3 100 kilometrů silnic II. a III. tříd. Pomáhá také rozvíjet život prostorami pro trávení volného času. Akreditovali jsme několik studijních v kraji pomocí grantů na kulturní a sportovní aktivity, sociální služby, požární oborů, získali jsme statut vyšší odborné školy a realizovali velké množství kurzů. ochranu, památky či péči o životní prostředí a venkov. Snažíme Počet žáků a studentů v současné době je 1020. Počet zaměstnanců se, aby organizace spravované Pardubickým krajem nabízely kvalitní služby se vyšplhal na 106. na vysoké úrovni a odpovídaly potřebám 21. století. Co říci na závěr? A to jsou, myslím, cíle, které společně sdílíme. Přeji proto vám i budoucím Nic, dovolte mi jenom, abych popřál všem absolventům, studentům, studentům a učitelům, aby duch vaší školy přetrval a nadále pomáhal žákům, zaměstnancům školy hodně zdraví, skvělou budoucnost a další pozitivně ovlivňovat výchovu budoucích generací učitelů nejen úspěchy, nejen takové, kterých škola dosáhla za 110 let. v Pardubickém kraji. Stanislav Leníček Martin Netolický ředitel školy hejtman Pardubického kraje ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTA LITOMYŠL Litomyšl se pyšní pří

Recently converted files (publicly available):