• Document: Examenreader CYTOLOGIE
  • Size: 1.99 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 20:15:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

JvO Examenreader Cytologie BIOLOGIE Pag 1 Examenreader CYTOLOGIE Inhoud 1 Studiewijzer.................................................................................................................................................2 2 Eindtermen cytologie ..................................................................................................................................3 3 Begrippenlijst cytologie ...............................................................................................................................4 4 Samenvatting sub-microscopische celbouw (transparanten) .....................................................................5 5 Oefenvragen over celorganellen...............................................................................................................10 6 Antwoorden van de oefenvragen..............................................................................................................12 7 Theorie en oefenvragen over transport op celniveau ...............................................................................13 7.1 Functies van water ............................................................................................................................13 7.2 Membranen .......................................................................................................................................13 7.3 Transportprocessen door membranen..............................................................................................14 7.3.1 Passief transport en diffusie....................................................................................................14 7.3.2 Actief transport door middel van enzymatische pompen ........................................................15 7.3.3 Actief transport door middel van blaasjes ...............................................................................16 7.4 Concentratieverschillen over membranen ........................................................................................17 7.4.1 Hypertonisch, hypotonisch, isotonisch...................................................................................17 7.4.2 Osmotisch transport van water ..............................................................................................18 7.5 Grootte van de osmotische waarde ..................................................................................................19 7.6 Diffusie en osmose bij planten ..........................................................................................................20 7.6.1 Turgordruk..............................................................................................................................21 7.6.2 Plasmolyse en deplasmolyse.................................................................................................23 7.7 Waterbalans en uitscheiding in dierlijke organismen ........................................................................24 8 Antwoorden van de oefenvragen over transport op celniveau .................................................................25 Stedelijk Gymnasium JvO Schooljaar 2007-2008 JvO Examenreader Cytologie BIOLOGIE Pag 2 1 Studiewijzer ¾ Bestudeer hoofdstuk 2 van Nectar deel 1. ¾ Bestudeer de samenvatting in deze reader. ¾ Maak onderstaande vragen en controleer je antwoorden met het antwoordboekje. - §2.1: maak en controleer de vragen 1 t/m 10. - §2.2: maak en controleer de vragen 1 t/m 11. - §2.3: maak en controleer de vragen 1 t/m 11. - §2.4: maak en controleer de vragen 1 t/m 14. - §2.5: maak en controleer de vragen 1 t/m 7, 9, 11 en 13. ¾ Maak de oefenvragen uit deze reader. ¾ Bestudeer onderdeel 7 uit deze reader; maak en controleer de daarbij behorende vragen. JvO Examenreader Cytologie BIOLOGIE Pag 3 2 Eindtermen cytologie Na het bestuderen van deze stof moet je onderstaande eindtermen beheersen. Nummering is overeenkomstig het examenprogramma biologie VWO. De kandidaat kan 18 de overeenkomsten in de b

Recently converted files (publicly available):