• Document: COLOSTOMA. Nederlandse Stomavereniging
  • Size: 1.37 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 17:12:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

COLOSTOMA Nederlandse Stomavereniging Colofon Achtste druk: juli 2012 Oplage: 7000 Tekst en interviews: Rietje Krijnen, Utrecht Illustraties: Schwandt Infographics, Houten Fotografie: Saar Rypkema, Utrecht Vormgeving en realisatie: Van den Oever Vormgeving, Deil Inhoudelijke adviezen: Prof. dr. Willem Bemelman, chirurg (Academisch Medisch Centrum) Drs. Eveline Bicknese, klinisch psycholoog (Máxima Medisch Centrum) Nana Bies (Nederlandse Stomavereniging) Noor van de Broek. stomaverpleegkundige (Meander Ziekenhuis) Dr. Hans Groen, uroloog (Spaarneziekenhuis) Drs. Károly Illy, kinderarts (Ziekenhuis Rivierenland) Elles Steenhagen, diëtist (UMC, Utrecht) ISBN: 978-90-73103-18-4 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open- baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestem- ming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permis- sion from the publisher. Nederlandse Stomavereniging Bisonspoor 1230 3605 KZ Maarssen Telefoon: (0346) 26 22 86 Fax: (0346) 25 03 56 E-mail: info@stomavereniging.nl Website: www.stomavereniging.nl 2 Inhoud Inleiding.................................................................. 5 Colostoma............................................................... 6 Werking van de darmen........................................ 7 De spijsvertering............................................................9 Aandoeningen...................................................... 10 Darmkanker.................................................................10 Poliepen.......................................................................10 Diverticulus..................................................................11 Ontstekingsziekte (auto-immuun ziekte)......................12 Multiple Sclerose..........................................................12 Ongevallen..................................................................13 Slechte darmfunctie of incontinentie............................13 Aangeboren afwijkingen..............................................13 Dubbelloops of eindstandig?.............................. 15 Dubbelloops stoma......................................................15 Eindstandig stoma.......................................................16 Malone-stoma of MACE..............................................16 Tijdelijk of definitief?....................................................17 Rond de operatie................................................. 18 Lotgenoot....................................................................19 Partner.........................................................................20 Eenmaal thuis..............................................................20 Opvangmaterialen............................................... 21 Eén- of tweedelig.........................................................21 Huidplaten...................................................................22 Wennen.......................................................................23 Verzorging............................................................ 24 Verwijderen van een ééndelig opvangsysteem..............24 Aanbrengen van een ééndelig opvangsysteem.............24 Verwijderen van een tweedelig opvangsysteem............25 Aanbrengen van een tweedelig opvangsysteem...........26 Hulpmaterialen.........................................................27 Opvulmaterialen..........................................................27 Huidplaten...................................................................27 Opvulringen.................................................................27 Aandrukringen.............................................................27 3 Pasta’s..........................................................................27 Huidbeschermende crèmes & pasta’s............................28 Wegwerpzakjes & wegwerpgazen...............................29 Stansen........................................................................30 Ondersteunend materiaal: banden en broeken.............31 Spoelen................................................................. 33 Waarom spoelen?........................................................33 Wie kan en mag spoelen?............................................33 Techniek......................................................................34 Handmatig...................................................................34 Spoelpomp..................................................................36 Voeding................................................................. 37 Eten en drinken...........................................................37 Vocht...........................................................................37 Voedingsvezel..............................................................39 Gas- en geurvorming......

Recently converted files (publicly available):