• Document: YAKIT HÜCRELERİ YAKIT PİLİ Verim % Yakıt Hücresi (Pili) Yakıt pilleri, yakıt ve oksitleyicinin elektrokimyasal reaksiyonu sonucu çıkan enerjiyi dönüşüm gerekmeksizin elektriğe yüksek verim...
 • Size: 4.66 MB
 • Uploaded: 2024-07-08 07:28:40
 • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

YAKIT HÜCRELERİ YAKIT PİLİ Verim % 25-30 Yakıt Hücresi (Pili) Yakıt pilleri, yakıt ve oksitleyicinin elektrokimyasal reaksiyonu sonucu çıkan enerjiyi dönüşüm gerekmeksizin elektriğe yüksek verimle çeviren cihazlardır. Elektrotlara yakıt ve oksitleyici beslendiği sürece elektrik üretirler. Yakıt Hücresi Gaz moleküllerindeki Kimyasal enerjiyi doğrudan Elektrik enerjisine çeviren elektrokimyasal cihazlar. Hareketli parça içermeyen bu sistemlerle kimyasal enerjinin %60-70‘inin elektrik enerjisine dönüşümü mümkündür. Yakıt Hücresinin kısımları: Anot Katot Elektrolit Elektrotlar, gaz geçirgen ve gözeneklidir. Yakıt (hidrojen) anoda, oksitleyici (oksijen/hava) katoda beslenmektedir. Elektronlar katoda dış devre yoluyla taşınır (elektrik üretimi), hidrojen iyonları elektrolitte göç ederler. Katotta, oksijen ve hidrojenin reaksiyonuyla Su elde edilir. Anot : yakıtı iyon ve elektronlara ayrıştırır (Pt) Katot : iyonları atık ürünlere (su, CO2) dönüştürür Elektrolit : iyonları iletir ! elektronları iletmez ! Yakıt Pili Sistemi Avantajları Enerji üretim verimi yüksektir (yanma yok) Şarja gereksinim yok Çevresel etkileri düşük (Emisyon düşük, atık yok, sadece su), Farklı tipe yakıtlarla çalışabilir (doğal gaz, LPG), Soğutma suyu gerektirmez, Hareketli parça yok (sessiz) Boyut esnekliği, basit yapı, kolay montaj Uzun ömürlü, dayanıklı Dezavantajları Şimdilik maliyeti yüksek Tanıdık olmayan bir teknolojidir, uzman personel az Bazı yakıtlar için (hidrojen) dağıtım altyapısı yok Hidrojen tehlikeli ve pahalıdır, depolaması zor YAKIT PİLİ YIĞINI YAKIT HÜCRESİ TÜRLERİ Yakıt Hücresi Türleri Alkali Yakıt Pili Fosforik Asit Yakıt Pili üç k Gleri Erimiş Karbonat Yakıt Pili y ü Bü Ünite il ob Katı Oksitli Yakıt Pili O to m Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Pili ir a bil ar şın zl Ta ciha Doğrudan Metanol Yakıt Pili Fosforik Asit Yakıt Pili k kse ık kıt iği Yü cakl Ya nekl Erimiş Karbonat Yakıt Pili Sı es Katı Oksitli Yakıt Pili Alkali Yakıt Pili Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Pili şü k k Dücaklı f H2 Sı Sa Doğrudan Metanol Yakıt Pili Avantaj-Dezavantajlar PEM Akım değiştirilebilir, Pahalı katalizör, saf hidrojen otomobillere uygundur. Düşük sıcaklık DMFC Düşük akım, taşınabilir cihazlar Pahalı katalizör Fosforik Asit (PAFC) Sabit güç istasyonlarında kullanılır Düşük elektrik verimi, pahalı, korozif Alkalin (AFC) Ni katalizör Saf H2 ve O2 Verimli, NASA araçlarında kullanım Kullanımı zor Seramik Oksit (SOFC) Ucuz katalizör, ucuz yakıt Sabit güç istasyonları Yüksek sıcaklık Erimiş Karbonat (MCFC) Ucuz katalizör, metan kullanımı Yüksek sıcaklık Megawatt güçlerinde büyük tesisler Korozif elektrolit ALKALİ YP Alkali Yakıt Pili (AFC) Uzay gemilerinde (Apollo) kullanılmıştır. Oldukça verimlidir Elektrolit olarak KOH kullanılır. Sinter Ni elektrod. Ni katalizör (ucuz) Dezavantajı havada bulunabilecek CO2 işletimini etkilemektedir. Saf hidrojen ve oksijen kullanımını zorunludur. Kullanımı zordur. FOSFORİK ASİT YP Fosforik Asit Yakıt Pili (PAFC) İlk ticari yakıt pili Elektrolit fosforik asit çözeltisi olup, SiC matrisin içinde tutulur. Elektrot olarak Pt katalizör içeren gözenekli karbon kullanılır. Fosforik asidin düşük sıcaklıklarda iletkenliğinin düşük olması nedeniyle yüksek sıcaklıklarda çalışılır. CO2 den etkilenmez Fosforik Asit Koroziftir ! Düşük verim ! Pahalıdır ! Sabit güç istasyonlarında kullanım ! ERİMİŞ KARBONAT YP Erimiş Karbonat Yakıt Pili (MCFC) Elektrolit alkali (Li, Na, K) karbonat olup, elektrolit gözenekli LiAlO2 seramik matris içinde tutulur. Anot olarak sinterllenmiş gözenekli Ni-Cr, katot Li-Ni oksit kullan

Recently converted files (publicly available):